Cajun Fry Co. Inc.
Cajun bulk 20 pound prices
 Cajun mild Jambalaya 20 lbs. 
 Cajun hot Jambalaya 20 lbs. 
 Cajun Dirty Rice Dressing 20 lbs. 
 Creole Jambalaya mix 20 lbs. 
 Cajun mild Fry 20 lbs. 
 Cajun Hot Fry 20 lbs. 
 Cajun mild Pastalaya 14 lbs. 
 Cajun hot Pastalaya 14 lbs. 
 Cajun Gravy or Gumbo mix 20 lbs. 
 Cajun Etoufee mix 20 lbs. 
 Cajun Mild Crab Boil 20 lbs. 
 Cajun Hot Crab Boil 20 lbs. 
 Cajun Spicy Crab Boil 20 lbs.