Cajun Fry Co. Inc.
Pick up product
 Cajun Mild Jambalay 25# 
 Pick up Cajun hot Jambalaya 25# 
 Pick up Cajun Dirty Rice 12-12 oz. bags 
 Pick up Cajun Mild jambalaya 12-12 oz. bags 
 Pick up Cajun Hot Jambalaya 12-12 oz bags 
 Pick up Cajun Etoufee mix 12-6 oz bags 
 Pick up Creoloe Jambalay mix 12-12 oz. bags 
 Pick up Dam good Stuff Seas. 12- 8 oz. bottles 
 Pick up Cajun Mild Pastalaya 12- 8 oz. bags 
 Pick up Cajun Hot Jambalaya 12- 8 oz. bags 
 Pick up DEAL 25# MILD JAMBALAYA